2020-01-24 CNTV Chinese New Year Gala

 

2020-01-18 Youth Future Foundation New Year Gala㻪ï´

 

2020-01-18 Rolia New Year Gala

 

2020-01-18 Burlington Chinese New Year Celebration

 

2020-01-12 Chinese Stories, Chinese New Yearйй

 

2020-01-11 Hamilton Chinese New Year Celebration